ARAC
Presentació
Activitats i projectes
Participa
=> Butlleta de soci
Estatuts
Noticies
Foro
 

Butlleta de soci

 
 
BUTLLETA SOCI/A DE L’ASSOCIACIÓ DE REFUGIATS I ASILATS DE CATALUNYA
 
 
 
NOM:              _________________________________________________________
 
 
COGNOMS:              ________________________________________________________
 
 
 
DNI:  ___________________            DATA DE NAIXEMENT:    ________________
 
 
 
ADREÇA:      _________________________________________________________
 
 
 
POBLACIÓ:   ______________________ 
 
 
TELÈFON:     ______________________
 
 
 
E-MAIL:          _________________________________________________________
 
 
 
DADES BANCARIES:
 
Titular C/c: ..................................................................................................................................................
 
Banc o Caixa d’Estalvis: ...........................................................................................................................
 
Número de compte ( 20 dígits):
 
............../.............../............/............................................
 
 
 
Nota: la quota serà de 20 € l’any; la primera quota es passarà el mes de juny i les següents entre octubre i novembre dels següents anys.

Este sitio web fue creado de forma gratuita con PaginaWebGratis.es. ¿Quieres también tu sitio web propio?
Registrarse gratis